234.000 ευρώ για αναβάθμιση παιδικών χαρών στον Δήμο Αγ. Παρασκευής από τον «Φιλόδημο ΙΙ»

Με 234.000 ευρώ για αναβάθμιση των παιδικών χαρών της πόλης θα χρηματοδοτηθεί ο Δήμος Αγίας Παρασκευής το 2018 από το Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», του υπουργείου Εσωτερικών.

Υπενθυμίζεται ότι το 2018 ο Δήμος θα χρηματοδοτηθεί, επίσης, με 220.100 ευρώ για τη συντήρηση σχολικών κτηρίων και 145.000 ευρώ για την προμήθεια νέων μηχανημάτων έργου, καθώς και εξαρτημάτων, από αντίστοιχες δράσεις του ίδιου Προγράμματος.

Το πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του υπουργείου Εσωτερικών, έχει βασικούς στόχους την ενδυνάμωση της ισόρροπης, βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης, τη βελτίωση των υποδομών, την αύξηση της απασχόλησης και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των Δήμων.

Η συνολική διάρκεια εφαρμογής του είναι η περίοδος 2018-2022, με δυνατότητα παράτασης.

Για την υποβολή προτάσεων στις δράσεις του προγράμματος, όπως οι 3 προαναφερόμενες, εκδίδονται προσκλήσεις από τον υπουργό Εσωτερικών, στις οποίες εξειδικεύονται οι στόχοι, οι όροι, το ύψος των χρηματοδοτήσεων, οι διαδικασίες ένταξης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

……….

Λάβετε ενεργά μέρος στην καθημερινή ενημέρωση του www.aparaskevi-images.gr , στέλνοντας φωτογραφiες, video, ή ένα μήνυμα στο  info@aparaskevi-images.gr
Ή μπείτε στην σελίδα μας στο Facebook  , ή στο Twitter