Μοιρασμένοι οι πολίτες στην εφαρμογή της απλής αναλογικής στις Εκλογές της Τ.Α

 

Μοιρασμένοι οι πολίτες στην εφαρμογή της απλής αναλογικής στις Αυτοδιοικητικές Εκλογές (34% διαφωνούν – 32% συμφωνούν) σύμφωνα με ερώτηση δημοσκόπησης της Prorata για λογαριασμό της Εφημερίδας των Συντακτών.

Ειδικότερα,

34% των ερωτούμενων διαφωνεί στο ότι η εφαρμογή της απλής αναλογικής στις εκλογές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα βελτιώσει τη διακυβέρνηση σε τοπικό επίπεδο, ενώ ένα 32% συμφωνεί.

Το 27% ούτε συμφωνεί, ούτε διαφωνεί, ενώ δεν ξέρω / δεν απαντώ επιλέγει το 7%.

www.epoli.gr