Συμμετοχή του ΣΒΑΠ στο Πρόγραμμα SISMA για την ενεργειακή ανακαίνιση κτιρίων

Συμμετοχή του Συνδέσμου για την Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων στην ημερίδα «Ενεργειακή Ανακαίνιση Δημοσίων Κτιρίων – Ευκαιρίες και Προκλήσεις» – Πρόγραμμα SISMA

 

Τις ενέργειες του Συνδέσμου, για την εξοικονόμηση ενέργειας και προώθησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας παρουσίασε ο Γ. Γραμματέας του Σ.Β.Α.Π., κ. Π. Καμάρας στην ημερίδα, που διοργάνωσε το ΚΑΠΕ, στην Αθήνα την Πέμπτη 7 Ιουνίου 2018.

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Διακρατικού Προγράμματος SISMA, στο οποίο το ΚΑΠΕ είναι εταίρος και ο ΣΒΑΠ μετέχει ως υποστηρικτής.

Το πρόγραμμα SISMA (INTERREG) αφορά στη δημιουργία ενός θεσμικού εργαλείου, με την συμβολή των εταίρων φορέων από Ιταλία, Σλοβενία και άλλες χώρες, που στόχο έχει την υποστήριξη για την χρηματοδότηση επεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης στα δημόσια κτίρια.

Στην ημερίδα παρουσιάσθηκαν,  από εξειδικευμένους τεχνοκράτες, καλές πρακτικές από χρηματοδότηση έργων ενεργειακής απόδοσης στην Ευρώπη, από διάφορα προγράμματα όπως IMPULSE, ENERFUND κλπ, όπως και το έργο EMPOWERING που αφορά στην ενδυνάμωση των Δημοτικών Αρχών στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων στρατηγικών για την βιώσιμη ενέργεια.

Στην ημερίδα παραβρέθηκε και ο Πρόεδρος του Σ.Β.Α.Π. κ. Γιώργος Κουράσης.