Συνεδριάζει το Δ.Σ στίς 24/7 και ωρα 16.00μμ

Φωτο Αρχειου      

 1. Αξιοποίηση του ακινήτου ιδιοκτησίας του Δήμου Αγίας Παρασκευής που βρίσκεται επί της οδού Ερμού 76 στην περιοχή Μοναστηράκι του Δήμου Αθηναίων (Γιαβάσειο) (εισήγηση: αντιδήμαρχος Δ. Κονταξής).
 2. Έγκριση 4ης και 5ης Αναμόρφωσης ΠΑΟΔΑΠ προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (εισήγηση: πρόεδρος Σ. Παπαμιχαήλ).
 3. Έγκριση Κανονισμού Πρασίνου (εισήγηση: αντιδήμαρχος Ι. Σιδέρης).
 4. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «CONGRESS SUPPORT ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» όπως  αναφέρονται στα αριθμ. 5163, 5164, 5165, 5166, 5167/01.06.18 & 5243/10.07.18 (ΤΠΥ) ποσού 2.088,42 ευρώ, 1.504,08 ευρώ, 660,07 ευρώ, 188,07 ευρώ, 397,47 ευρώ, 2.646,26 ευρώ αντίστοιχα (εισήγηση: αντιδήμαρχος Μ. Κοντοπούλου).
 5. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/υπηρεσιών της Παντελή Ασπασίας όπως αναφέρονται στο αριθμ. 36/18.06.2018 (ΤΠΥ) ποσού 950,00 ευρώ (εισήγηση: αντιδήμαρχος Μ. Κοντοπούλου).
 6. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΔΡΑΚΟΣ» όπως αναφέρονται στo αριθμ. 125/12.06.18 (ΤΠΥ) ποσού 1.308,00 ευρώ (εισήγηση: αντιδήμαρχος Μ. Κοντοπούλου).
 7. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΣΤΑΡΓΚΑΡΝΤ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΕ» και το υπ΄ αριθμό 3642/31-05-2018 ποσού 5.308.33 ευρώ παραστατικό του (εισήγηση: αντιδήμαρχος Δ. Κονταξής).
 8. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΡΑΙΚΟΥΣΗ του Νικολάου» όπως αναφέρονται στο αριθμ. 108/26-04-2018 (ΑΛΣ) ποσού 6.474,77 ευρώ (εισήγηση: αντιδήμαρχος Δ. Κονταξής).
 9. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΔΕΛΗΔΗΜΟΣ Ι. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ» και το υπ΄ αριθμό 11/29-05-2018 ποσού 10.636,02 ευρώ παραστατικό του (εισήγηση: αντιδήμαρχος Δ. Κονταξής).
 10. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ» όπως αναφέρονται στo αριθμ. 1/08-05-2018 (ΑΠΥ) ποσού 1.091,20 ευρώ (εισήγηση: εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Γ. Βλάχος).
 11. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΚΑΡΑΤΖΙΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟ» όπως  αναφέρονται στo αριθμ. 72/11-05-2018 (ΤΠΥ) ποσού 1.091,00 ευρώ (εισήγηση: εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Γ. Βλάχος).
 12. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΜΑΚΑΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ» όπως αναφέρονται στo αριθμ. 60/02-07-2018 (ΤΠΥ) ποσού  2.424,20 ευρώ (εισήγηση: εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Γ. Βλάχος).
 13. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΕ, INNOLAND LTD» και το υπ΄ αριθμό 287/06-06-2018 ποσού 12.543,84 ευρώ παραστατικό του (εισήγηση: εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Γ. Βλάχος).
 14. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «EΥΣΤΑΘΙΟΣ Γ. ΤΣΙΓΚΡΗΣ ΕΠΕ» με διακριτικό τίτλο ENVIRODENT όπως αναφέρονται στα αριθμ. 5067/13-04-2018 & 3323/13-04-2018 (ΤΠΥ) ποσού 87.67 ευρώ και 39,68 ευρώ αντίστοιχα (εισήγηση: εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Γ. Βλάχος).
 15. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών / υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΚΑΡΑΤΖΙΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟ», και το υπ΄ αριθμό 76/04-07-2018 ποσού 1.091,00 ευρώ παραστατικό του (εισήγηση: εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Γ. Βλάχος).
 16. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών / υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ» και το υπ΄ αριθμό 2/12-07-2018 ποσού 1.091,20 ευρώ παραστατικό του (εισήγηση: εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Γ. Βλάχος).
 17. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών  / υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΣΤΑΡΓΚΑΡΝΤ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΕ», και το υπ΄ αριθμό 3686/30-06-2018 ποσού 5.308,33 ευρώ παραστατικό του (εισήγηση: αντιδήμαρχος Δ. Κονταξής).
 18. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών / υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΕ, INNOLAND LTD» και το υπ΄ αριθμό  294/18-07-2018 ποσού 12.543,84 ευρώ παραστατικό του (εισήγηση: εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Γ. Βλάχος).