Διακοπή ρεύματος στήν Αγία Παρασκευή στίς 29/8

1746

Διακοπή ρεύματος στις 29/8 από τις 09.00πμ έως και τις 11.00πμ  επί των οδών Ακακίας&Υακίνθου