Η ενεργειακή διαχείριση των σχολικών κτιρίων & η πρόταση του 1ου ΓΕΛ. Του Αθ. Μπαλάσκα

Γράφει ο Αθανάσιος Ι. Μπαλάσκας

Μερικά στοιχεία.

1. Σε κανένα σχολικό κτίριο του Δήμου Αγίας Παρασκευής δεν υπάρχουν θερμοστάτες μέσα στις αίθουσες οι οποίοι να επικοινωνούν με το σύστημα θέρμανσης. (Δεν διαθέτω στοιχεία για το κτίριο του νέου ΕΠΑ.Λ. στη θέση «Μπαρμπίκα»)

2. Κανένα σχολικό κτίριο του Δήμου Αγίας Παρασκευής δεν διαθέτει οποιοδήποτε σύστημα «έξυπνης» διαχείρισης θέρμανσης. (Δεν διαθέτω στοιχεία για το κτίριο του νέου ΕΠΑ.Λ. στη θέση «Μπαρμπίκα»)

3. Σε αρκετές περιπτώσεις η μετατροπή του λέβητα πετρελαίου του σχολείου σε λέβητα φυσικού αερίου, είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των εξόδων θέρμανσης αντί της αναμενόμενης μείωσής τους.

*******
Οι επιστημονικές μελέτες αναδεικνύουν ότι από το σύνολο της πρωτογενούς ενέργειας που καταναλώνεται σε παγκόσμιο επίπεδο μόνο το 32% αποτελεί το τμήμα που χρησιμοποιείται αποδοτικά, ενώ το υπόλοιπο 68% σπαταλάται υπό τη μορφή απωλειών.

Τις τελευταίες δεκαετίες το λεγόμενο ενεργειακό πρόβλημα εντείνεται παγκοσμίως, καθώς από τη μια πλευρά αυξάνεται συνεχώς η ζήτηση ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών του πλανήτη και από την άλλη τα αποθέματα των συμβατικών πηγών ενέργειας (πετρέλαιο, φυσικό αέριο κλπ) λιγοστεύουν.
Επιπλέον προβληματισμό δημιουργεί το κόστος αυτής της ενέργειας, αλλά και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την χρήση της.

Στην Ελλάδα σημαντικός ενεργοβόρος παράγοντας αναδεικνύεται η θέρμανση των δημοσίων κτιρίων και συγκεκριμένα των σχολικών μονάδων. Η ενεργειακή διαχείριση των σχολικών κτιρίων πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα της πολιτείας με προφανή οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη και για το λόγο αυτό πρέπει να εφαρμοστούν μία σειρά μέτρων προς αυτήν την κατεύθυνση.

Βέβαια, πέρα από τα διορθωτικά μέτρα για την εξοικονόμηση ενέργειας στα ήδη υπάρχοντα κτίρια, πρέπει στην κατασκευή των νέων κτιρίων να λαμβάνονται υπόψη όλοι εκείνοι οι παράγοντες προκειμένου να τα καταστήσουν φιλικά προς το περιβάλλον. Στην κατεύθυνση αυτή συμβάλλουν αποτελεσματικά τα λεγόμενα «έξυπνα» συστήματα που λειτουργούν με τη βοήθεια αισθητήρων.

Οι μαθητές του 1ου Γενικού Λυκείου Αγίας Παρασκευής το περασμένο σχολικό έτος κατέθεσαν ολοκληρωμένη πρόταση για την εξοικονόμηση ενέργειας στα σχολικά κτίρια του Δήμου Αγίας Παρασκευής με τη βοήθεια κατάλληλων αισθητήρων οι οποίοι θα λαμβάνουν θερμοκρασίες από σημεία εντός και εκτός του σχολικού κτιρίου και με τη βοήθεια ενός αλγορίθμου θα δίνουν «εντολή» στη μονάδα θέρμανσης για εξοικονόμηση ενέργειας ή όχι. Η πρόταση παρουσιάστηκε στο μαθητικό διαγωνισμό για τις έξυπνες πόλεις που οργάνωσε η ΚΕΔΕ και κατάφερε να διακριθεί, αφού ανάμεσα σε 130 ομάδες κατάφερε να προκριθεί στην τελική 15άδα. Το επιστημονικό κομμάτι της πρότασης θα παρουσιαστεί στο 2ο Μαθητικό Συνέδριο Έρευνας και Τεχνολογίας που θα πραγματοποιηθεί στο Δημόκριτο το Δεκέμβριο του 2018.

Με αφορμή την πρόταση αυτή καλώ το Δήμο Αγίας Παρασκευής να προβεί σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες προκειμένου να υιοθετήσει μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας στα σχολικά κτίρια του Δήμου ακόμα και από το νέο σχολικό έτος.

 

Του Αθανάσιου Μπαλάσκα

Φυσικός, Ραδιοηλεκτρολόγος

Υποδιευθυντής 1ου ΓΕΛ Αγ. Παρασκευής