Το απουσιολόγιο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου – 12 σύμβουλοι κινδυνεύουν με αργία!

Οι απουσίες στη Ρόδο δεν περνούν απαρατήρητες! Έτσι 12 δημοτικοί σύμβουλοι κινδυνεύουν με αργία, γιατί είναι αδικαιολογήτως απόντες από τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Μάλιστα, βγήκαν στη δημοσιότητα και τα ονόματά τους. Αναρωτιόμαστε λοιπόν, μήπως και ο Πρόεδρος του δικού μας Δ.Σ. πρέπει να εφαρμόσει τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και να στείλει κάθε κατεργάρη στον πάγκο του; Εξάλλου σύμβουλος που δεν ενδιαφέρεται για την πόλη και θεωρεί την παρουσία του διακοσμητική, καλό είναι να πάει σπίτι του.

Ε, κε Πρόεδρε του Δ.Σ.; 

 

12 τουλάχιστον δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Ρόδου φέρονται, σύμφωνα με στοιχεία του παρουσιολογίου των τελευταίων 20 συνεδριάσεων του σώματος να πληρούν τις προϋποθέσεις που τάσσει ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων για να τεθούν σε αργία, λόγω 3 συνεχόμενων αδικαιολόγητων απουσιών.
Η εικόνα που παρουσιάζει το παρουσιολόγιο του δημοτικού συμβουλίου, είναι πράγματι αποκαρδιωτική, για ορισμένους δημοτικούς συμβούλους, ενώ ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί είναι το γεγονός ότι πολλοί επιδιώκουν με διάφορα τρικ να μην υποστούν τις επιπτώσεις και τις κυρώσεις του νόμου.
Πιο συγκεκριμένα είναι αρκετοί εκείνοι που παρουσιάζονται στην έναρξη των συνεδριάσεων για να υπογράψουν στο παρουσιολόγιο και μετά αποχωρούν από τις συνεδριάσεις, άλλοι σπεύδουν να δικαιολογήσουν την τρίτη κατά σειράν απουσία τους, αφού έχουν προηγηθεί δύο αδικαιολόγητες. Ορισμένοι γλιτώνουν την διοικητική ποινή, εξαιτίας του γεγονότος ότι μεταξύ των τριών διαδοχικών απουσιών τους, παρεμβάλλεται συνεδρίαση για την έκδοση ψηφίσματος στην οποία θεωρούνται τυπικά παρόντες όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι.
Σημειώνεται ότι σε σύνολο 20 δημοτικών συμβούλων μόλις 10 ήταν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους και δεν απουσίαζαν από καμία συνεδρίαση του σώματος.
Πρωταθλητής σε απουσίες είναι ο κ. Χατζής Χατζηευθυμίου με 20 απουσίες, ο οποίος έχει καταστήσει σαφές ότι θα υποβάλει την παραίτησή του, ο κ. Τάσος Σπανός με 17 απουσίες, ο κ. Γεώργιος Σαρικάς με 16 απουσίες, η κ. Μαρία Καραγιάννη με 15 απουσίες, οι κ.κ. Μιχαήλ Δράκος και Παναγιώτης Τοκούζης με 14 απουσίες και οι κκ Αλέξανδρος Παπουράς και Αικατερίνη Μπιλιά – Παπαστεργή με 12 απουσίες.
Όπως έγραψε η «δ», το ως άνω άρθρο του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων προβλέπει την επιβολή της διοικητικής ποινής από τον γενικό γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, λόγω αδικαιολόγητης απουσίας δημοτικών συμβούλων από τρεις διαδοχικές συνεδριάσεις.
Η διαδικασία ενημέρωσης του γενικού γραμματέα της Περιφέρειας για παραπτώματα του είδους δεν έχει κινηθεί από τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι έχουν υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου και να ενημερώνουν σε περίπτωση απουσίας τους τον πρόεδρο. Έχουν υποχρέωση να μετέχουν σε όλα τα όργανα και τις επιτροπές, στις οποίες τους έχει εκλέξει το συμβούλιο, και να εκτελούν τα καθήκοντά που τους έχουν ανατεθεί με επιμέλεια.
Ο δημοτικός σύμβουλος εκφράζει τη γνώμη του και ψηφίζει με απόλυτη ελευθερία, αποβλέποντας πάντοτε στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος του συνόλου των δημοτών και κατοίκων του Δήμου.
Μεριμνά κατά την άσκηση των καθηκόντων του για την τήρηση των αρχών της νομιμότητας, της διαφάνειας, της αποδοτικότητας και της χρηστής διοίκησης.
Αν ένας σύμβουλος δεν εκτελεί τις υποχρεώσεις του για διάστημα που υπερβαίνει τους τρεις συνεχείς μήνες μέσα στο έτος, χωρίς την άδεια του δημοτικού συμβουλίου, ο γενικός γραμματέας της Περιφέρειας τον κηρύσσει έκπτωτο.
Το θέμα που παρατηρείται και που έχει να κάνει με τη συνέπεια των μελών, όσον αφορά τις παρουσίες τους σ’ αυτά, αλλά και τη γενικότερη παρουσία τους στις υποχρεώσεις, που τους έχει αναθέσει το δημοτικό συμβούλιο, έχει γίνει βραχνάς.
Το δημοτικό συμβούλιο συνεδρίασε συγκεκριμένα στο διάστημα από την 1η Αυγούστου 2017 έως την 26η Ιουνίου 2018 20 φορές και η καταγραφή των απουσιών έγινε αρμοδίως στο πλαίσιο της διαδικασίας υπολογισμού των αποζημιώσεων που δικαιούνται οι δημοτικοί σύμβουλοι με βάση την χιλιομετρική απόσταση, που πρέπει να διανύσουν για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του σώματος το ως άνω διάστημα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε η «δημοκρατική» το απουσιολόγιο του δημοτικού συμβουλίου στις ως άνω 20 συνεδριάσεις έχει ως εξής:

«ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ»
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΠΟΥΣΙΕΣ
1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0
2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 9
3. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 0
4. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 0
5. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5
6. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 2
7. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 3
8. ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ 6
9. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 0
10.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0
11. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 3
12. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 8
13. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 0
14. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 6
15. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 3
16. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ 2
17. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1
18. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ 0
19. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0
20. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 0
21. ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΖΑ 3
22. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16
23. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4
24. ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4
25. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3
26. ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 4
27. ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2
28. ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1

Από τον Επιλαχόντα Συνδυασμό
«ΡΟΔΙΩΝ ΟΡΑΜΑ ΙΣΟΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ-ΙΣΟΝΟΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 4
2. ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 8
3. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 11
4. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 14
5. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 14
6. ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 11
7. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 15
Από τον Επιλαχόντα Συνδυασμό
«ΡΟΔΙΑΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ»
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1. ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ 20
2. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0
3. ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 10
4. ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 17
5. ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 5

Από τον Επιλαχόντα Συνδυασμό
«ΡΟΔΟΣ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ»
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3
2. ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 10
3. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 6

Από τον Επιλαχόντα Συνδυασμό
«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»
1. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ ( ΤΑΚΗΣ) 7

Ανεξάρτητοι Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 12
2. ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 12
3. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9