Συνεχίζεται η προσπάθεια του Αντιδ/χου Γιάννη Σιδέρη για την ανάπτυξη των γωνιών ανακύκλωσης

Είδη ένδυσης και οργανικό εντάσσονται σταδιακά στις Γωνιές Ανακύκλωσης του Δήμου Αγίας Παρασκευής

Το Σάββατο 6/10 τοποθετήθηκαν σε 6 Γωνιές Ανακύκλωσης ο κόκκινος κάδος για τη χωριστή συλλογή ειδών ένδυσης και ο καφέ κάδος για τη χωριστή συλλογή οργανικού υλικού.

Η Υπηρεσία Καθαριότητας θα βρίσκεται με το Κινητό Πράσινο Σημείο στις αντίστοιχες περιοχές τις ακόλουθες ημέρες μεταξύ 10π.μ. και 2μ.μ. για να ενημερώσει τους κατοίκους με έντυπο υλικό: Ελ. Βενιζέλου και Ν. Ζέρβα (Δευτέρα 8/10), Παπαντωνίου έξω από το 4ο Ενιαίο Λύκειο (Τρίτη 9/10), Πλατεία Αγίου Ιωάννου επί της Τασσοπούλου (Τετάρτη 10/10), Αγίας Τριάδος και Αντιγόνης (Πέμπτη 11/10), Εθνάρχου Μακαρίου έξω από τον Παιδικό Σταθμό (Παρασκευή 12/10), Κεντρική Πλατεία επί της Ηρώων Πολυτεχνείου (Δευτέρα 15/10). Η επιτυχία της προσπάθειας για ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή μέσω των Γωνιών Ανακύκλωσης εξαρτάται από όλους μας.

Ιωάννης Σιδέρης
Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος