Η «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ» -ΚΤΥΠ ΑΕ προωθούν το έργο κατασκευής του 14ου Νηπιαγωγείου Αγίας Παρασκευής

Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η προώθηση του έργου κατασκευής του 14ου Νηπιαγωγείου Αγίας Παρασκευής από τις «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ» -ΚΤΥΠ ΑΕ, καθώς μέσα στις επόμενες ημέρες θα σταλούν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου προς έγκριση στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή του ΕΣΠΑ και αμέσως μετά θα ξεκινήσει η δημοπράτηση, με προϋπολογισμό 1 εκατομμύριο ευρώ.