Αλλαγές στις Αντιδημαρχίες μετά την αποχώρηση του Γιάννη Σιδέρη

Αλλαγές σε πρόσωπα και αρμοδιότητες Αντιδημάρχων του Δήμου Αγίας Παρασκευής αποφάσισε σήμερα 2/1/19  (αρ. αποφ. 1 /2019) ο Δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος.    Συγκεκριμένα με την εν λόγω  απόφαση Δημάρχου: 

•Ανακαλούνται οι αρμοδιότητες του Ιωάννη Σιδέρη ο οποίος παύει να ασκεί τα καθήκοντα του Αντιδημάρχου Καθαριότητας και Διαχείρισης Απορριμμάτων & Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής (λόγω της υποψηφιότητας του για το  Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής). 

•Ανατίθενται στη Στυλιανή Ψύλλα  καθήκοντα Αντιδημάρχου Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και  Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.

•Τροποποιούνται οι έως τώρα αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου  Σπυρίδωνα Παπαγεωργίου και του ανατίθενται αρμοδιότητες  Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης.