Μεγάλη συμμετοχή των παιδιών στα βιωματικά εργαστήρια «Δίνω μια δεύτερη ευκαιρία στα σκουπίδια» που διοργάνωσε ο ΣΒΑΠ

Σ

Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων, ο Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων διοργάνωσε και υλοποίησε βιωματικά εργαστήρια περιβαλλοντικής εκπαίδευσης,   με τίτλο «Δίνω μια δεύτερη ευκαιρία στα σκουπίδια».

Στόχος των βιωματικών εργαστηρίων ήταν η εξοικείωση των μαθητών με τους όρους της μείωσης, της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης υλικών και η ευαισθητοποίησή τους σε θέματα βιώσιμης διαχείρισης και αξιοποίησης των απορριμμάτων.

Οι μαθητές χρησιμοποιώντας «άχρηστα» υλικά, όπως δοχεία χυμών, εφημερίδες, παλιά ρούχα, αντικείμενα δηλαδή καθημερινής χρήσης που είχαν συλλέξει στο σπίτι ή στο σχολείο τους, έμαθαν να κατασκευάζουν χρήσιμα επαναχρησιμοποιούμενα αντικείμενα.

Η πρωτότυπη αυτή δράση πραγματοποιήθηκε σε 14 σχολεία των Δήμων –Μελών του Συνδέσμου και στο κάθε εργαστήρι συμμετείχαν 90 μαθητές των 3 τελευταίων τάξεων του Δημοτικού. Με την ολοκλήρωση του εργαστηρίου τα παιδιά πήραν μαζί τους τα αντικείμενα που δημιούργησαν καθώς και ένα ενημερωτικό έντυπο με χρήσιμες οδηγίες, ενώ τους απονεμήθηκε  και το «Δίπλωμα του καλού ανακυκλωτή»

Μετά την ολοκλήρωση των εργαστηρίων, οι διευθυντές των σχολείων ευχαρίστησαν τον Σύνδεσμο και εξέφρασαν την ικανοποίησή τους καθώς και την επιθυμία τους για επανάληψη ανάλογων βιωματικών εργαστηρίων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.