Σχέδιο εξυγίανσης των ΕΛΤΑ με αποχώρηση 2.000 εργαζομένων

Ο στόχος είναι μέχρι το 2021 να εξοικονομηθούν 93 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 83 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από τη μείωση του κόστους μισθοδοσίας και άλλες λειτουργικές δαπάνες. Τα υπόλοιπα 10 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από αύξηση των τιμολογίων.

Το σχέδιο εξυγίανσης κατάρτισε η PwC, ύστερα από αίτηση της διοίκησης των ΕΛΤΑ. Το σχέδιο προβλέπει την αποχώρηση από διάφορες θέσεις εργασίας 2.000 εργαζομένων, εκ των οποίων οι 1.806 θα πρέπει να αποχωρήσουν μέχρι 30 Ιουνίου 2019. Ο σχεδιασμός αυτός παρουσιάζει τον «πυροσβεστικό» χαρακτήρα που έχει το σχετικό σχέδιο της PwC στα οξυμένα οικονομικά προβλήματα των ΕΛΤΑ. «Στόχος είναι την 1η Ιουλίου να μην πληρώνονται οι 1.806 εργαζόμενοι», αναφέρει καλά ενημερωμένη πηγή. Και αυτό, γιατί τα ΕΛΤΑ μπορεί να έκλεισαν το μέτωπο των οφειλών στη ΔΕΗ, αλλά άνοιξαν νέο με τον ΕΦΚΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε καθυστέρηση βρίσκονται ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ ύψους 25 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, ο κύκλος εργασιών μειώνεται συστηματικά, ενώ οι ζημίες συσσωρεύονται χρόνο με τον χρόνο. Το σημαντικότερο είναι ότι η επιχείρηση δεν έχει επενδύσει σε εναλλακτικές υπηρεσίες που θα μπορούσαν να εμπλουτίσουν τις πηγές των εσόδων της.

Το σχέδιο της PwC προβλέπει ακόμη τη μείωση των καταστημάτων ΕΛΤΑ κατά 220. Επίσης προβλέπει, χωρίς ωστόσο να το αναφέρει, την αξιοποίηση προσωπικού μέσω μίσθωσης εργασίας (outsourcing). Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχέδιο περιλαμβάνει πρόβλεψη 14 εκατ. ευρώ που θα δαπανηθεί για την προσέλκυση νέων και περισσότερο αποδοτικών εργαζομένων. Εικάζεται δε ότι θα δαπανηθεί σε επιχειρήσεις μίσθωσης προσωπικού.

Τα ΕΛΤΑ θεωρούνται «γερασμένη» επιχείρηση, αφού ο μέσος όρος ηλικίας προσωπικού είναι 55 έτη. Το προσωπικό έχει μειωθεί κατά περίπου 50% στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Προ του 2010 απασχολούνταν 11.000 εργαζόμενοι, ενώ σήμερα εκτιμάται ότι απασχολούνται λιγότερο από 6.000. Η συντριπτική πλειονότητα των εργαζομένων που αποχώρησε ήταν λόγω συνταξιοδοτήσεων.

Πάντως τα ΕΛΤΑ έχουν ένα κρυφό χαρτί στο οποίο ελπίζουν σε μια γρήγορη ανάκαμψη. Πρόκειται για τις οφειλές ύψους άνω των 200 εκατ. ευρώ του δημόσιου τομέα. Το μεγαλύτερο μέρος των συγκεκριμένων οφειλών σχετίζονται με την παροχή καθολικής υπηρεσίας στις ταχυδρομικές υπηρεσίες. Τα ΕΛΤΑ έχουν υπολογίσει το κόστος των υπηρεσιών αυτών σε περίπου 250 εκατ. ευρώ και μέχρι τώρα έχουν εισπραχθεί περίπου 75 εκατ. ευρώ. Απομένουν δηλαδή προς αποπληρωμή 175 εκατ. ευρώ που, αν σε αυτά προστεθούν οι τόκοι καθυστέρησης αλλά και οι οφειλές τρίτων δημόσιων οργανισμών και φορέων, οι προς είσπραξη απαιτήσεις των ΕΛΤΑ από τον ελληνικό δημόσιο τομέα μπορεί να ξεπερνούν τα 225 εκατ. ευρώ.

Αναφορικά με το προσωπικό που σχεδιάζεται να αποχωρήσει, οι 925 εργαζόμενοι θα προέλθουν από τις τάξεις των διανομέων, οι 695 από τις τάξεις των εργαζομένων στα κέντρα διαλογής και στα καταστήματα και περίπου 400 από τις διοικητικές υπηρεσίες του οργανισμού. Δεν έχει διευκρινιστεί ωστόσο ο τρόπος αποχώρησης του προσωπικού και κυρίως αν οι αποχωρήσεις θα συνοδευθούν με κάποιο μπόνους αποχώρησης ή όχι. Η διοίκηση των ΕΛΤΑ πάντως έκανε λόγο στη συνδικαλιστική ηγεσία της επιχείρησης για οικειοθελείς αποχωρήσεις.
Αξιόπιστες πηγές αναφέρουν ότι οι κινήσεις της νέας διοίκησης των ΕΛΤΑ γίνονται σε μια ευαίσθητη πολιτικά περίοδο –ουσιαστικά η χώρα βρίσκεται σε προεκλογική περίοδο. Ωστόσο τα οξυμένα προβλήματα στα ΕΛΤΑ θεωρούνται πλέον «νάρκη» στη λειτουργία του οργανισμού, η οποία μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε «ατύχημα». Και αυτό η κυβέρνηση και το υπερταμείο θέλουν τώρα να αποσοβήσουν.