Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου

Συνεδριάζει την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 15:30 το δημοτικό συμβούλιο Αγίας Παρασκευής με θέματα:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης και προσδιορισμός ενεργειών μετά την έκδοση της υπουργικής απόφασης με αρ. πρωτ. οικ 2/6748/ΔΛΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β΄194), του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Γ. Χουλιαράκη (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
 2. Έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας και τεχνικής συγγραφής υποχρεώσεων σχετικά με την εκμίσθωση του ακινήτου Γιαβάση (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
 3. Καθιέρωση της 26ης Ιουλίου, ημέρας εορτασμού της Αγίας Παρασκευής, ως τοπική ημέρα αργίας για το Δήμο Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
 4. Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής» (ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π) (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
 5. Έγκριση χρόνου – τρόπου πραγματοποίησης διεξαγωγής Ετήσιου Μαθητικού Φεστιβάλ  Πολιτισμού 2019 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Π. Γκόνης).
 6. Κατανομή Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Π. Γκόνης).
 7. Λήψη απόφασης για την διατήρηση ή την κατάργηση της θέσεως του κενωθέντος περιπτέρου επί της οδού ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 8 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
 8. Παράταση ημερομηνίας απομάκρυνσης περιπτέρου από την είσοδο του Νεκροταφείου και μετατόπισής του στην οδό Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 366 (υπ’ αριθμ. 84/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής & 606/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου) (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
 9. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης παρά την οδό, για αποκλειστική χρήση από συγκεκριμένο όχημα ΑμεΑ (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
 10. Έγκριση διαφημιστικής δαπάνης 2019 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
 11. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού της κλήρωσης και τη συγκρότηση της Επιτροπής σε σώμα για τις προσωρινές & οριστικές παραλαβές έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
 12. Έγκριση του υπ’ αριθ. πρωτ. 2566/23-01-2019 Πρωτοκόλλoυ καταστροφής, της επιτροπής του άρθ. 199, παρ. 6 του Ν. 3463/06, το οποίο αφορά την καταστροφή και απομάκρυνση ακατάλληλων προς χρήση υλικών» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
 13. Έγκριση του υπ’ αριθ. πρωτ. 3267/31-01-2019 Πρωτοκόλλoυ καταστροφής, της επιτροπής του άρθ. 199, παρ. 6 του Ν. 3463/06, το οποίο αφορά την καταστροφή και απομάκρυνση ακατάλληλων προς χρήση υλικών» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
 14. Λήψη απόφασης για κοπή δένδρου στην παιδική χαρά επί των οδών Βάκχου, Ασημακοπούλου & Θεμιστοκλέους (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κα. Σ. Ψύλλα).
 15. Συζήτηση και λήψη απόφασης για άρση δέσμευσης λογαριασμού του κ. Δ.Μ. (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
 16. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/υπηρεσιών του «ΤΣΕΡΚΕΖΟΣ Ι. & ΣΙΑ Ε.Ε.» και το υπ. αριθμό 596/31.12.2018 ποσού 2.269,20€ παραστατικό του (εισήγηση: Εντ. Δημ. Σύμ. κ. Γ. Βλάχος).
 17. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών / υπηρεσιών από τον ανάδοχο «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
 18. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών / υπηρεσιών του «PROSHOWS SOUND–LIGHTING, ΝΕΦΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΗΧΟΣ & ΦΩΣ», όπως αναφέρονται στα αριθμ. 697 & 698/08-12-18 (Τ.Π.Υ.) ποσού 3.348,00€ & 1.240,00€ αντίστοιχα (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος
 19. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών / υπηρεσιών του «Α. ΤΑΧΜΙΤΖΟΓΛΟΥ Σ. ΖΥΓΟΥΡΗ Ο.Ε.» όπως αναφέρονται στο αριθμ. 6199/21.12.2018 (Τ.Π.Υ.) ποσού 4.673,52€ (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
 20. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών / υπηρεσιών του «ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ», όπως αναφέρονται στο αριθμ. 33688/31-12-18 (Τ.Π.Υ.) ποσού 30,00€ (εισήγηση: Εντ. Δημ. Σύμ. κ. Γ. Βλάχος).
 21. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών / υπηρεσιών του «ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ», όπως αναφέρονται στο αριθμ. 33257/30-11-18 (Τ.Π.Υ.) ποσού 36,00€ (εισήγηση: Εντ. Δημ. Σύμ. κ. Γ. Βλάχος).
 22. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών / υπηρεσιών του «ΚΟΝΤΟΣ ΑΝΤ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ», όπως αναφέρονται στο αριθμ. 144/24.12.2018 (Τ.Π.Υ.) ποσού 2.170,00€ (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
 23. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών / υπηρεσιών του «ΜΑΚΑΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ», όπως αναφέρονται στο αριθμ. 66/31-12-18 (Τ.Π.Υ.) ποσού 3.031,80€ (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Π. Γκόνης).
 24. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών / υπηρεσιών του «ΟΙΚΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.», όπως αναφέρονται στο αριθμ. 202/19.12.2018 (Τ.Π.Υ.) ποσού 8.112,00€ (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
 25. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών / υπηρεσιών του «ΡΟΜΠΟΛΗ Γ. ΒΑΣΙΛΗ», όπως αναφέρονται στο αριθμ. 280/14-12-18 (Τ.Π.Υ.) ποσού 30,00€. (εισήγηση: Εντ. Δημ. Σύμ. κ. Γ. Βλάχος).
 26. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών / υπηρεσιών του «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΖΩΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ», όπως αναφέρονται στα αριθμ. 97/08.06.2018 (Τ.Π.Υ.) ποσού 081,91€ (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κα. Μ. Κοντοπούλου).
 27. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών / υπηρεσιών του «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΖΩΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ», όπως αναφέρονται στα αριθμ. 107/17.12.2018 (Τ.Π.Υ.) ποσού 297,04€ & 108/17.12.2018 (Τ.Π.Υ.) ποσού 3.315,76€ (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κα. Μ. Κοντοπούλου).
 28. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών / υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΑΤΕΡΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.» και το υπ. αριθμό 1001370/20-12-2018 ποσού 1.395,00€ παραστατικό του (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κα. Μ. Κοντοπούλου).
 29. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών / υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΚΡΟΝΟΣ ΕΚΟ ΑΕ» όπως αναφέρονται στο αριθμ. 3190/22-12-18 (Τ.Π.Υ.) ποσού 1.853,38€ (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
 30. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών / υπηρεσιών από τον ανάδοχο «CLEVERMEDIA A.E.» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Μ. Κοντοπούλου).
 31. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών / υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΡΚΑΚΗ» και το υπ. αριθμό 48/09-11-18 ποσού 5.873,27€ παραστατικό του (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
 32. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών / υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΠΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ – ΓΡΗΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.» και το υπ΄ αριθμό 368/21-09-2018 (Τ.Π.Υ) ποσού 368,00€ με Φ.Π.Α  παραστατικό του (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
 33. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών / υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΛΑΖΑΡΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗ ΑΣΚΕΡΙΔΗΣ» και το υπ. αριθμό 44/09-11-18 ποσού 6.278,22€ παραστατικό του (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
 34. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών / υπηρεσιών από τον ανάδοχο «Α. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ» και το υπ. αριθμό 2143/24-12-2018 ποσού 2.356,00€ παραστατικό του (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
 35. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών / υπηρεσιών από τον ανάδοχο «INNOVATECH LIFT – ΑΦΟΙ ΓΚΡΕΤΣΑ ΟΕ» και το υπ΄ αριθμό 426 & 427/27-12-18 συνολικού ποσού 5.487,25€ παραστατικά του (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
 36. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών / υπηρεσιών από τον ανάδοχο «INNOVATECH LIFT – ΑΦΟΙ ΓΚΡΕΤΣΑ ΟΕ» και το υπ. αριθμό 430/27-12-18 ποσού 252,96€ παραστατικό του (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
 37. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών / υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ» και το υπ΄ αριθμό 2/19-12-2018 ποσού 1.091,20€ παραστατικό του (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
 38. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών / υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ALCOBRAU M. IKE, ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΤΩΝ – ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» όπως αναφέρεται στο αριθμ. 24/10-12-18 (Τ.Π.Υ.) ποσού 10.168,00€ (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
 39. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών / υπηρεσιών από τον ανάδοχο «BOSS – ΦΙΦΛΗ Γ. ΕΛΕΝΗ» όπως αναφέρονται στα αριθμ. 35/27.09.2018 (Τ.Π.Υ.) ποσού 1.540,00€  & 36/02.10.2018 ποσού (Τ.Π.Υ.) 1.646,72€ (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Μ. Κοντοπούλου).
 40. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών / υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ» όπως αναφέρεται στο αριθμ. 13/04-01-19 (Τ.Π.Υ.) ποσού 17.360,00€ (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
 41. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών / υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ» όπως αναφέρεται στο αριθμ. 165677/14-12-18 (Τ.Π.Υ.) ποσού 8.556,00€ (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
 42. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών / υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΠΕΤΡΟ ΠΑΝ. ΚΟΝΤΟ» και το υπ. αριθμό 91/07.12.2018 ποσού 4.650,00€ παραστατικό του (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
 43. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών / υπηρεσιών από τον ανάδοχο «Α. ΑΡΓΥΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και το υπ. αριθμό 574/17.12.18 ποσού 372.00€ παραστατικό του (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
 44. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών / υπηρεσιών από τον ανάδοχο «FORMULA ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ Ι.Κ.Ε.» και το υπ. αριθμό 29532/28.12.2018 ποσού 746,93€ παραστατικό του (εισήγηση: Εντ. Δημ. Σύμ. Κ. Γ. Βλάχος).
 45. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών / υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΟΥΡΔΟΥΠΑΡΗ» και το υπ. αριθμό 227/08.11.18 ποσού 1.798.00€ παραστατικό του (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
 46. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών / υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).