Εβδομάδα οδικής ασφάλειας και πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής, από τον «ΣΒΑΠ» στο Δήμο Παλλήνης

289

Με αμείωτο ενδιαφέρον και μεγάλη ανταπόκριση από τα σχολεία συνεχίζεται το Πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής και οι Εβδομάδες Οδικής Ασφάλειας στα σχολεία των Δήμων-Μελών του Συνδέσμου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων.

Για την εβδομάδα 18/3 με 21/3 ο Σ.Β.Α.Π. σε συνεργασία με τον Ι.Ο.Α.Σ. συνεχίζει το Πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής στο Δήμο Παλλήνης.


Για την εβδομάδα οδικής ασφάλειας στο Δήμο Παλλήνης, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις ενημέρωσης για το πρόγραμμα, μεταξύ στελεχών του Σ.Β.Α.Π., της δημοτικής αρχής, διευθυντών των σχολείων και λοιπών εκπροσώπων συλλογικών φορέων.

Σε συνεργασία με τον Ι.Ο.Α.Σ. και τον Δήμο έχουν προγραμματιστεί οι ακόλουθες παρουσιάσεις :

Δευτέρα 18/3           4ο Δημοτικό Παλλήνης ώρα 10.00 για 2 προγράμματα

Δευτέρα 18/3           1Ο Λύκειο Παλλήνης ώρα 08.30 για 2 προγράμματα

Τρίτη 19/3                 3ο Δημοτικό Γέρακα ώρα 08.30 για 2 προγράμματα

Τρίτη 19/3                 Γυμνάσιο Ανθούσας ώρα 08.30 για 1 πρόγραμμα

Τετάρτη 20/3            1ο Δημοτικό Παλλήνης ώρα 10.00 για 2 προγράμματα

Πέμπτη 21/3             Βιωματική Παλλήνη

Για πληροφορίες επικοινωνήστε στον Σ.Β.Α.Π. τηλ. 210 6719138, 210 6711228