Συνεδριάζει το ΔΣ Αγίας Παρασκευής

Την Πέμπτη 28 Μαρτίου  στις  3.30 μ.μ.  συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής, στην αντίστοιχη αίθουσα του Δημαρχείου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417), με θέματα:

1.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί χορηγίας για την αναδρομική έκθεση έργων του ζωγράφου Δημοσθένη Σκουλάκη (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).

2.Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη διανομή της κληρονομιάς του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΡΙΓΓΟΥΡΗ (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής). 

3.Κατανομή κοινόχρηστου χώρου Κεντρικής πλατείας Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).

4.Παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων  στον Κωνσταντίνο Ρωμανάκη επί της Πλατείας Κοραή του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).

5.Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας Θρησκευτικών Εμποροπανηγύρεων   Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).

6.Χωροθέτηση Στεγάστρων στις στάσεις του  ΟΑΣΑ (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).

7.Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Οικονομικού Έτους 2019 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου). 

8.Επιχορήγηση Αθλητικών σωματείων (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).

9.Κατανομή Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Π. Γκόνης).

10.Επιχορήγηση Πολιτιστικών Σωματείων (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).

11.Επιστροφή ή μη ποσού 61,60€, στην ΚΑΡΙΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ με ΑΦΜ 053559405» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).

12.Επιστροφή ή μη ποσού 81,83€, στην ΚΟΡΡΕ ΒΑΣΙΛΙΚΗ με ΑΦΜ 037028919 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).

13.Επιστροφή ή μη ποσού 58,70€, στον ΣΑΡΗΓΙΩΡΓΗ ΓΕΩΡΓΙΟ με ΑΦΜ 032415678 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).

14.Επιστροφή ή μη ποσού 39,68€, στην ΣΤΑΘΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ με ΑΦΜ 107984684 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).

15.Λήψη απόφασης για κοπή δένδρων επί των οδών Αισχύλου 20, Αγ. Γεωργίου 6 κ.λ.π. (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).

16.Απόφαση για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης στην οδό Δημ. Ράλλη αρ.1, για αποκλειστική χρήση από συγκεκριμένο όχημα (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).

17.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών  / υπηρεσιών του «ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ», όπως αναφέρονται στο αριθμ. 34118/31-01-19 (Τ.Π.Υ.) ποσού 30,00€ (εισήγηση: Εντ. Δημ. Σύμ. κ. Γ. Βλάχος).

18.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών  / υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΗΛΙΑ ΧΡ. ΤΑΡΝΑΡΑ», και το υπ. αριθμό 99/10.12.18 ποσού 11.815.34€ παραστατικό του (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).

19.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών  / υπηρεσιών από τον ανάδοχο «INNOLAND EΠΕ» και το υπ΄ αριθμό 336/07-03-2019 ποσού 7.316,00€ παραστατικό του (εισήγηση: Εντ. Δημ. Σύμ. κ. Γ. Βλάχος).

20.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών  / υπηρεσιών από τον ανάδοχο «MΑST A.E.» και το υπ΄ αριθμό 5/07-03-2019 ποσού 18.290,00€ παραστατικό του (εισήγηση: Εντ. Δημ. Σύμ. κ. Γ. Βλάχος).