Συνέντευξη π. Σταύρου Τρικαλιώτη στήν ἐκπομπή τοῦ Αλέξη Κὠστα «῾Η φωνή τῆς Ἑλλάδας»

Συνέντευξη π. Σταύρου Τρικαλιώτη στήν ἐκπομπή του Αλέξη Κὠστα «῾Η φωνή τῆς Ἐλλάδας». 

Ἡ συνέντευξη μεταδόθηκε στίς 20 / 03 / 2019, ὅπου ἔγινε παρουσίαση τοῦ βιβλίου τοῦ συγγραφέα  «Δωμάτιο μέ θέα καί ἄλλα διηγἠματα»,  τό ὁποῖο  ἐξεδόθη πρόσφατα ἀπό τίς ἐκδόσεις «Γρηγόρη» .