Το σήμερα και το χθες του δήμου, αδυνατούν να στηρίξουν την επιχειρηματικότητα

Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα, ο επικεφαλής του συνδυασμού ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και υποψήφιος Δήμαρχος Γιώργος Οικονόμου, έκανε την παρακάτω δήλωση:

Η ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ δεσμεύεται έναντι των συμπολιτών μας, για την ενεργό στήριξη της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης στην Αγία Παρασκευή. Αυτή είναι μια ειδοποιός διαφορά μας με τους εκπροσώπους του σήμερα και του χθες, οι  χειρισμοί των οποίων οδήγησαν σε ύφεση την αγορά μας και σε κλείσιμο  καταστημάτων στο κέντρο της πόλης. Η έλλειψη χώρων στάθμευσης, δημοτικής συγκοινωνίας και βασικών υποδομών, σε συνδυασμό με την παρατεταμένη οικονομική κρίση, είναι οι κύριες αιτίες  για αυτά, και δυστυχώς παραμένουν.

Ειδικότερα για την περίπτωση του γνωστού καταστήματος DaVinci και της κληρονομιάς Σιστοβάρη, λάθη επί λαθών του παρελθόντος καθώς και οι εσφαλμένες επιλογές του σήμερα και του χθες, είναι ενδεχόμενο να επιβαρύνουν τον δημότη με πιθανές αποζημιώσεις, πράγμα που ουσιαστικά συνιστά βλάβη του δημοσίου συμφέροντος. Ανίκανοι να τηρήσουν την νομιμότητα και να αξιοποιήσουν την μεγάλη ακίνητη περιουσία του Δήμου, τις δωρεές και τα κληροδοτήματα, φορτώνουν στις πλάτες των δημοτών την δική τους ανεπάρκεια και ευθύνη.

Με τη ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ στη διοίκηση της πόλης μας, θα προστατευθεί και θα αξιοποιηθεί  η περιουσία του Δήμου, αλλά και κάθε επιχειρηματίας που τηρεί απαρέγκλιτα τη νομιμότητα, πρέπει να ξέρει ότι στο πρόσωπο του δημάρχου θα έχει ένα συμπαραστάτη στις προσπάθειές του.