«Αγία Παρασκευή η πόλη μας» Παρουσίαση υποψηφίων στο 2ο Γυμνάσιο στις 14/4

209

«Αγία Παρασκευή η πόλη μας» Παρουσίαση υποψηφίων στο 2ο Γυμνάσιο στις 14/4 και ωρα 11.00πμ