Συναυλία βυζαντινής μουσικής στον Ι.Ν Αγίας Παρασκευής στις 17/4

245

Συναυλία βυζαντινής μουσικής στον Ι.Ν Αγίας Παρασκευής στις 17/4.