Η Ομάδας Γραφής του Κέντρου Γυναίκας παρουσιάζει το βιβλίο “Μεσογείων 403 Ποιήματα – Πεζά”

Η Ομάδας Γραφής του Κέντρου Γυναίκας παρουσιάζει το βιβλίο “Μεσογείων 403 Ποιήματα – Πεζά”