Η Ομάδας Γραφής του Κέντρου Γυναίκας παρουσιάζει το βιβλίο «Μεσογείων 403 Ποιήματα – Πεζά»

194

Η Ομάδας Γραφής του Κέντρου Γυναίκας παρουσιάζει το βιβλίο «Μεσογείων 403 Ποιήματα – Πεζά»