Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής 12/6

 1. Έγκριση σχεδίου της 4ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 (εισήγηση: αντιδήμαρχος Σ. Παπαγεωργίου).
 2. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού (4η) οικονομικού έτους 2018 του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου (εισήγηση: πρόεδρος Τ. Γκιόκα).
 3. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού (1η) οικονομικού έτους 2019 του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου και αναμόρφωση στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2019 του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου (εισήγηση: πρόεδρος Τ. Γκιόκα).
 4. Πρόσληψη προσωπικού για το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» σύμφωνα με το Ν.4583/18 (εισήγηση: αντιδήμαρχος Μ. Κοντοπούλου).
 5. Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων λόγω έργων (εισήγηση: αντιδήμαρχος Δ. Κονταξής).
 6. Λήψη απόφασης για τον προσωρινό αποκλεισμό κυκλοφορίας οχημάτων επί της οδού Ευεργέτου Γιαβάση, από την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου προς και έως την οδό Στρ. Τόμπρα τη θερινή περίοδο (εισήγηση: αντιδήμαρχος Δ. Κονταξής).
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για διαγραφή προσαυξήσεων από οφειλή προς τον Δήμο του Μ.Δ. (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 8. Εξειδίκευση κωδικού για καταβολή αποζημίωσης της κ. Χρυσάνθης  Τσούλη (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 9. Εξειδίκευση κωδικού για καταβολή αποζημίωσης του κ. Πανάργυρου Μπουρδάκη (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 10. Εξειδίκευση κωδικού για καταβολή αποζημίωσης της κ. Αγγελικής Λαϊνιώτη (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 11. Εξειδίκευση κωδικού για καταβολή αποζημίωσης της κ. Ελένης-Σωτηρίας Μαμαλίγκα (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 12. Εξειδίκευση κωδικού για καταβολή αποζημίωσης της κ. Βασιλικής  Στασινοπούλου (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 13. Λήψη απόφασης για την κοπή ή μη δέντρου επί της οδού Υακίνθου αρ.3γ. (εισήγηση: αντιδήμαρχος Δ. Κονταξής).
 14. Επιστροφή ή μη ποσού 163,45 ευρώ, στην ΑΚ ΕΝΤΕΡΠΡΑΪΣΙΣ ΕΠΕ. (εισήγηση: αντιδήμαρχος Σ. Παπαγεωργίου).