Συνεδριάζει το Δ.Σ Αγίας Παρασκευής στις 27/6

aparaskevi-images.gr
  1. Έγκριση σχεδίου της 5ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 (εισήγηση: αντιδήμαρχος Σ. Παπαγεωργίου).
  2. Έγκριση διοργάνωσης εικαστικής έκθεσης δώδεκα καλλιτεχνών κατά το χρονικό διάστημα από 12 έως 19 Ιουλίου 2019, στον κήπο του ακινήτου Ιόλα, σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. απόφασης 92/2019 της Οικονομικής Επιτροπής και της αποδοχής δωρεάς 5.000 ευρώ από Οργανισμό Πολιτισμού & Ανάπτυξης ΝΕΟΝ, για την εν λόγω έκθεση (εισήγηση: αντιδήμαρχος Σ. Παπαγεωργίου).
  3. Λήψη απόφασης επί των προτάσεων της διακομματικής επιτροπής για τις βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019 (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
  4. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου ΑΠΕ και 2ης Συμπληρωματικής – Τροποποιητικής Σύμβασης του έργου: «Διάνοιξη οδών στην περιοχή Πευκάκια Αγίας Παρασκευής» (εισήγηση: αντιδήμαρχος Δ. Κονταξής).
  5. Έγκριση ή μη επιστροφής χρηματικού ποσού ύψους 100ευρώ στον κ. Πασσά Γεώργιο (εισήγηση: αντιδήμαρχος Π. Γκόνης).
  6. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης παρά την οδό, για αποκλειστική χρήση από συγκεκριμένο όχημα ΑμεΑ (Γούναρη 43) (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
  7. Κοπή ή μη δένδρου επί της οδού Αγίων Αναργύρων αρ. 21Α(εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
  8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου στον Καταναλωτικό Συνεταιρισμό «ΠΑΝΔΩΡΑ» (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).