Τα οφέλη της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής. Αποκλειστικά από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό Υποδομή

Τα οφέλη της εκπαιδευτικής ρομποτικής στα παιδιά και γιατί να επιλέξω τα προγράμματα εκπαιδευτικής ρομποτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό Υποδομή.

Η Ρομποτική είναι ο κλάδος της επιστήμης που μελετά τις μηχανές εκείνες που μπορούν να αντικαταστήσουν τον άνθρωπο στην εκτέλεση μιας εργασίας, η οποία συνδυάζει τη φυσική δραστηριότητα με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Ο όρος ρομπότ πρωτοεμφανίζεται σε ένα θεατρικό έργο επιστημονικής φαντασίας του Τσέχου συγγραφέα Κάρελ Τσάπεκ το 1921 και προέρχεται από τη σλαβική λέξη robota που σημαίνει εργασία. Η αυτοματοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας στις βιομηχανίες μαζικής παραγωγής αντικαθιστά τους ανθρώπους με εξειδικευμένες μηχανές που εκτελούν μια προκαθορισμένη σειρά κατεργασιών στα προϊόντα που παράγονται. Στόχος της αυτοματοποίησης, η οποία γίνεται εφικτή με την ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας τον 20ό αιώνα, είναι η αυξημένη παραγωγικότητα και η βελτιωμένη ποιότητα, που οδηγούν στην αύξηση του κέρδους των επιχειρήσεων. Άλλοι τομείς εφαρμογής της ρομποτικής τεχνολογίας είναι η εξερεύνηση του διαστήματος, η ιατρική, οι αγροτικές εφαρμογές, κ.λ.π.

Η Εκπαιδευτική Ρομποτική, αφενός είναι μία διασκεδαστική και ενδιαφέρουσα δραστηριότητα που δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να εμπλακεί με δράση στην κατανόηση μιας επιστήμης του παρόντος και του μέλλοντος , αφετέρου μπορεί να αξιοποιηθεί από τους μαθητές όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης για την κατανόηση και κυρίως την εμπέδωση, βασικών εννοιών κυρίως των θετικών επιστημών και άλλων γνωστικών αντικειμένων:

 • Φυσική (μελέτη της κίνησης, της τριβής, της σχέσης των δυνάμεων, της μεταφοράς      ενέργειας κ.λ.π.)
 • Μαθηματικά (αναλογίες, μέτρηση αποστάσεων, κατανόηση βασικών      γεωμετρικών ιδιοτήτων, κ.λ.π.)
 • Μηχανική (κατασκευή, έλεγχος και αξιολόγηση μηχανικών λύσεων κ.λ.π.)
 • Τεχνολογία, κ.λ.π.

Η εκπαιδευτική Ρομποτική έχει θετικές επιπτώσεις εκτός από το γνωστικό τομέα και στο συναισθηματικό (αυτοεκτίμηση, αυτοπεποίθηση) και κοινωνικό (κοινωνικοποίηση, απομυθοποίηση).

 Επιπλέον, με τη βοήθεια της εκπαιδευτικής ρομποτικής ένας σωστά εκπαιδευμένος καθηγητής μπορεί να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη και άλλων κρίσιμων δεξιοτήτων των παιδιών, όπως:

 • ομαδική εργασία
 • επίλυση προβλημάτων (ανάλυση, σχεδίαση, υλοποίηση, δοκιμή και      πειραματισμός, αξιολόγηση)
 • διαχείριση έργου (διαχείριση χρόνου, κατανομή έργου, παρουσίαση λύσης,      κ.λ.π.)
 • προγραμματισμός
 • δεξιότητες επικοινωνίας
 • πολύτιμες νοητικές δεξιότητες (αναλυτική και συνθετική σκέψη, δημιουργικότητα,      κριτική σκέψη κ.λ.π.).

Σε αρκετές περιοχές της χώρας μας όμως υπάρχουν περισσότερα από ένα εκπαιδευτήρια που κάνουν μαθήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής. Με ποια κριτήρια πρέπει ένας γονιός να επιλέξει το εκπαιδευτήριο στο οποίο θα στείλει το παιδί του;

Η απάντηση είναι μάλλον απλή και μπορεί εύκολα να τη δώσει κάθε γονιός στο εαυτό του, αρκεί να επισκεφτεί τα εκπαιδευτήρια αυτά και να υποβάλει την εξής ερώτηση: Πόσα χρόνια διαρκούν τα προγράμματα σπουδών του συγκεκριμένου κάθε φορά εκπαιδευτηρίου και τι θα κάνει το παιδί του σε κάθε ένα από αυτά τα σχολικά έτη.

Τότε θα καταλάβει με βεβαιότητα ότι, ο μοναδικός φορέας που έχει στη χώρα μας ολοκληρωμένη και πολλαπλά αξιολογημένη πρόταση σπουδών είναι η Ακαδημία Ρομποτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Ο λόγος αυτής της υπεροχής δεν βρίσκεται μόνο στο ότι τα προγράμματα αυτά σχεδιάστηκαν από διεπιστημονική ομάδα ενός Πανεπιστημίου. Βρίσκεται και στο γεγονός ότι προηγήθηκαν 18 χρόνια Πανεπιστημιακής έρευνας, η δημιουργία Ακαδημίας Ρομποτικής και η πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση των προγραμμάτων από μεγάλο αριθμό μαθητών.

Γι’ αυτό μόνο η Ακαδημία Ρομποτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας παρέχει:

 • 8ετή  προγράμματα σπουδών,
 • Προετοιμασία για όλους τους διεθνείς διαγωνισμούς ρομποτικής,
 • 190 διαφορετικά μοντέλα robots για κατασκευή και προγραμματισμό,
 • 670 μοναδικές δραστηριότητες σε 97 ξεχωριστές πίστες,
 • 224 2ωρα μαθήματα με ξεχωριστούς εκπαιδευτικούς στόχους,
 • Πιστοποιημένα εκπαιδευτήρια σε όλη την Ελλάδα,
 • Πιστοποιημένους εκπαιδευτές,
 • Βεβαίωση σπουδών σε κάθε μαθητή, μετά την ολοκλήρωση του κάθε κύκλου μαθημάτων.

Από το 2019 τα προγράμματα της Ακαδημίας Ρομποτικής του ΠΑ.ΜΑΚ θα υλοποιούνται και στην Αγ. Παρασκευή, αποκλειστικά από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό Υποδομή.

Από το 1991 ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός Υποδομή δραστηριοποιείται στα Εκπαιδευτικά δρώμενα της Αγ. Παρασκευής και του Γαλατσίου, προσφέροντας υπηρεσίες Φροντιστηριακής εκπαίδευσης, υψηλής ποιότητας, στους μαθητές τους. Οι λίστες των εκατοντάδων επιτυχόντων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που φοίτησαν στην Υποδομή το αποδεικνύουν και δικαιολογούν το γεγονός ότι επιλέγεται ως αποκλειστικός συνεργάτης από το ΠΑ.ΜΑΚ, ίδρυμα με μεγάλη παράδοση και πρωτοπόρο στην Ρομποτική.

Η εμπειρία και η οργάνωση ενός μεγάλου Εκπαιδευτικού Οργανισμού όπως η Υποδομή, είναι το εχέγγυο για την ορθή επαφή των μαθητών, ήδη από την ηλικία των 6 ετών, με την τεχνολογία και τις δεξιότητες που θα κυριαρχήσουν στις επόμενες γενιές.

Τα προγράμματα ρομποτικής της Ακαδημίας Ρομποτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, υλοποιούνται εδώ και τρία χρόνια με πολύ μεγάλη επιτυχία και τα έχουν παρακολουθήσει μέχρι στιγμής, πάνω από 2.000 μαθητές.

Υπάρχει δηλαδή μια τεράστια εμπειρία από την Ακαδημία Ρομποτικής του ΠΑ.ΜΑΚ.

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός Υποδομή υλοποιεί 16 αναλυτικά προγράμματα σπουδών που απευθύνονται σε μαθητές από 6 έως 17 ετών, που ολοκληρώνονται σε 8 χρόνια ενώ έχει καθηγητές εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους από την Ακαδημία Ρομποτικής του ΠΑ.ΜΑΚ.

Πληροφορίες:

Λ. Μεσογείων 406

Αγ. Παρασκευή

210 6392203

email: upodomi@gmail.com

www.upodomi.gr