9ο Πανηγύρι στίς κάτω γειτονιές απο τον Σύλλογο Κοντοπεύκου

115

9ο Πανηγύρι στίς κάτω γειτονιές απο τον Σύλλογο Κοντοπεύκου-Παραδείσου