Η Στέγη Γερόντων Αγίας Παρασκευής ζητά νοσηλευτή – νοσηλεύτρια

Η Στέγη Γερόντων του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής ζητεί να προσλάβει νοσηλευτή – νοσηλεύτρια.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ στο τηλέφωνο της Στέγης

2106526818

.