Συνεδριάζει το Δ.Σ στις 6/8 και ωρα 15.30μμ

aparaskevi-images.gr
  1. Έγκριση 7ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2019 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου). 
  2. Συζήτηση κα λήψη απόφασης για έκτακτη Επιχορήγηση σε Σχολικές Επιτροπές  Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Π. Γκόνης ).