Πρόσκληση τελετή ορκωμοσίας Δημάρχου & Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση τελετή ορκωμοσίας Δημάρχου & Δημοτικού Συμβουλίου