Δημοπρατήθηκε η ανάπλαση της πλατείας του Αι Γιάννη

Δημοπρατήθηκε, με έκπτωση 40,5%, σήμερα 29 Αυγούστου το έργο ανάπλασης της πλατείας Αι Γιάννη του Δήμου Αγ. Παρασκευής. 

Σκοπός του έργου που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών και ίδιους πόρους του Δήμου  είναι να αναβαθμιστεί η Πλατεία Αι Γιάννη, να αναδειχθεί ο πολιτιστικός της χαρακτήρας, να βελτιωθεί το μικροκλίμα της, να ανανεωθούν τα γηρασμένα υλικά της και να παραμείνει ζωντανός Δημόσιος χώρος για όλους τους πολίτες.