Ορίστηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Κατόπιν ψηφοφορίας που πραγματοποιήθηκε την πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου 2019 στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου Αγίας Παρασκευής, ορίστηκαν τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Υπήρξαν 2 ΛΕΥΚΑ και 1 ΑΚΥΡΟ.

Θα αποτελείται από τον κ. Δήμαρχο, 2 Αντιδημάρχους (θα οριστούν στη συνέχεια) και τα μέλη:

 ΤΑΚΤΙΚΑ μέλη:

 1. Κωβαίος – Ντούσκος Νικόλαος «Αγία Παρασκευή η πόλη μας»
 2. Μαλάμος Νικόλαος «Αγία Παρασκευή η πόλη μας»
 3. Γκόνης Παναγιώτης «Νίκη των πολιτών»
 4. Σταθόπουλος Ιωάννης «Νίκη των πολιτών»
 5. Οικονόμου Γεώργιος «Νέα Αρχή για την Αγία Παρασκευή»
 6. Μυλωνάκης Ιωάννης «Αλλάζουμε – Ενεργοί πολίτες Αγίας Παρασκευής»

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ μέλη:

 1. Δερματάς Ιωάννης «Αγία Παρασκευή η πόλη μας»
 2. Παναγόπουλος Νικόλαος «Αγία Παρασκευή η πόλη μας»
 3. Αϊδίνη – Παπασιδέρη Σοφία «Νίκη των πολιτών»
 4. Κονταξής Δημήτριος «Νίκη των πολιτών»
 5. Κωστόπουλος Τιμολέων (Τίμος) «Νέα Αρχή για την Αγία Παρασκευή»
 6. Κρητικίδης Κων/νος «Αλλάζουμε – Ενεργοί πολίτες Αγίας Παρασκευής»

Υπήρχε ισοψηφία μεταξύ των Νικολακοπούλου-Νούλη Βασιλικής και Κωστόπουλου Τιμολέοντος (Τίμου) για τη θέση του αναπληρωματικού μέλους, πραγματοποιήθηκε κλήρωση και εκλέχθηκε ο κ. Κωστόπουλος.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Υπήρξαν 2 ΛΕΥΚΑ και 1 ΑΚΥΡΟ.

ΤΑΚΤΙΚΑ μέλη:

 1. Δάβαρη Ελένη «Αγία Παρασκευή η πόλη μας»
 2. Λέκκας Διονύσης «Αγία Παρασκευή η πόλη μας»
 3. Κονταξης Δημήτριος «Νίκη των πολιτών»
 4. Φωτεινού Ζωή  «Νίκη των πολιτών»
 5. Μουχτούρη Γερασιμία (Μίνα) «Νέα Αρχή για την Αγία Παρασκευή»
 6. Λογοθέτης Ιωάννης  «Αλλάζουμε – Ενεργοί πολίτες Αγίας Παρασκευής»

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ μέλη:

 1. Αργυρός Ιωάννης «Αγία Παρασκευή η πόλη μας»
 2. Σάρκουλας Βασίλης «Αγία Παρασκευή η πόλη μας»
 3. Γκόνης Παναγιώτης  «Νίκη των πολιτών»
 4. Κοντοπούλου Μαρία  «Νίκη των πολιτών»
 5. Νικολακοπούλου – Νούλη Βασιλική (Βάνα) «Νέα Αρχή για την Αγία Παρασκευή»
 6. Διακογιάννης Πέτρος  «Αλλάζουμε – Ενεργοί πολίτες Αγίας Παρασκευής»

Υπήρχε ισοψηφία μεταξύ των Νικολακοπούλου-Νούλη Βασιλικής και Ρέγα Δημήτριου για τη θέση του αναπληρωματικού μέλους, πραγματοποιήθηκε κλήρωση και εκλέχθηκε η κ. Νικολακοπούλου.