ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για το 11ο FORUM Αυτοδιοίκησης – Πόρος 21 – 22 Σεπτεμβρίου 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: 11ο FORUM Αυτοδιοίκησης – Πόρος 21 – 22 Σεπτεμβρίου 2019