Πρόγραμμα Αγιασμών των σχολείων της πόλης μας στις 11/9

ΑΓΙΑΣΜΟI ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2019
1ο Νηπιαγωγείο 9.00 Π.Μ.
2ο Νηπιαγωγείο 9.30 Π.Μ.
3ο Νηπιαγωγείο 8.30 Π.Μ.
4ο Νηπιαγωγείο 8.30 Π.Μ.
5ο Νηπιαγωγείο 8.30 Π.Μ.
6ο Νηπιαγωγείο 9.00 Π.Μ.
7ο Νηπιαγωγείο 9.00 Π.Μ.
8ο Νηπιαγωγείο 9.00 Π.Μ.
9ο Νηπιαγωγείο 10.00 Π.Μ.
10ο Νηπιαγωγείο 9.30 Π.Μ.
11ο Νηπιαγωγείο 8.30 Π.Μ.
12ο Νηπιαγωγείο 10.00 Π.Μ.
13ο Νηπιαγωγείο 9.00 Π.Μ.
   
1ο Δημοτικό 9.00 Π.Μ.
2ο Δημοτικό 8.30 Π.Μ.
 3ο Δημοτικό 8.30 Π.Μ.
4ο Δημοτικό 8.30 Π.Μ.
5ο Δημοτικό 8.30 Π.Μ.
6ο Δημοτικό 9.30 Π.Μ.
7ο Δημοτικό 9.15 Π.Μ.
8ο Δημοτικό 10.20 Π.Μ.
9ο Δημοτικό 9.00 Π.Μ.
11ο Δημοτικό 8.30 Π.Μ.
   
1ο Γυμνάσιο 11.00 Π.Μ.
2ο Γυμνάσιο 8.30 Π.Μ.
3ο Γυμνάσιο 9.00 Π.Μ.
4ο Γυμνάσιο 9.45 Π.Μ.
5ο Γυμνάσιο 10.30 Π.Μ.
Ειδικό Επαγγελμ. 10.00 Π.Μ.
   
1ο Λύκειο 9.00 Π.Μ.
2ο Λύκειο 9.00 Π.Μ.
3ο Λύκειο 9.30 Π.Μ.
4ο Λύκειο 10.00 Π.Μ.
Κωφών & Βαρήκοων 10.00 Π.Μ.
1ο ΕΠΑΛ 11.00 Π.Μ.
2ο ΕΠΑΛ 11.00 Π.Μ.
ΕΚ