Τακτική Συνεδρίαση στις 11/9 και ώρα 20.00 μ.μ.

  1. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής (ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π.)» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).
  2. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής» (Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.) (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).
  3. Τροποποίηση Συστατικής Πράξης, Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής – Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).
  4. Επαναπροκήρυξη της ΣΟΧ1/17 για την πράξη «Δομή παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αγίας Παρασκευής» με κωδικό ΟΠΣ 5001556 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 201-2020  (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Αργυρός).
  5. Ορισμός Εκπροσώπων στις Επιτροπές Ελέγχου Παιδικών Χαρών (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).
  6. Λήψη απόφασης για συγκρότηση και ορισμό νέων μελών της Ενιαίας Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Αγίας Παρασκευής   (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ν. Κωβαίος).
  7. Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Β. Σάρκουλας).