19η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής

  1. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του, Χρ. Θεοδωρόπουλου, πρόκειται να συνεδριάσει την Τετάρτη, 11-09-2019 και ώρα 15:30 στο αμφιθέατρο της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Λεωφόρος Μεσογείων 156 Χολαργός),. Καθορισμός χώρου συνεδριάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.
  2. Ορισμός 2ου προσώπου για την υπογραφή επιταγών και εντολών μεταφοράς χρηματικών ποσών άνω των 3.000,00€ μεταξύ των λογαριασμών της Περιφέρειας Αττικής.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

  • Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου τροποποίησης-παράτασης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Βύρωνα για την κατασκευή του έργου (παροχή υπηρεσίας) με τίτλο:  «Λειτουργική και ενεργειακή αναβάθμιση χώρων αναψυχής, παιδικών χαρών και χώρων πρασίνου Δήμου Βύρωνα».

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Δημόπουλος)

  • Έγκριση λήψης προσωρινών μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας επί της οδού Πειραιώς όπως προβλέπεται στο πλαίσιο του έργου: «Κατασκευή δικτύου ομβρίων σε περιοχές των Δήμων Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη και Μοσχάτου – Ταύρου».

(Συνεισηγήτριες οι Αντιπεριφερειάρχες κ. Σ. Αντωνάκου και Δ. Νάνου)

  • Έγκριση λήψης μέτρων σήμανσης και εξασφάλισης κυκλοφορίας για τον αποκλεισμό τμήματος Λ. Μαρκοπούλου στη συμβολή των οδών Λ. Μαρκοπούλου με τον κλάδο που ενώνει την οδό Σπ. Δάβαρη με τη Λ. Μαρκοπούλου στην περιοχή Κορωπίου, στο πλαίσιο κατασκευής του έργου: «Αποστράγγιση του Ανατολικού τμήματος πόλης Κορωπίου».

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αυγερινός)

  • Ορισμός εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής στην Επιτροπή του άρθρου 140 του Ν.4070/12.

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Θ. Κατσιγιάννης)

  • Ορισμός νέων μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής σε Κοινές Επιτροπές Παρακολούθησης Προγραμματικών Συμβάσεων Περιφέρειας Αττικής.

(Εισηγήτρια η Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη)

  • Ορισμός νέων εκπροσώπων της Περιφέρειας Αττικής στις γνωμοδοτικές επιτροπές Λιμεναρχείων χωρικής αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2019.

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Σ. Βοϊδονικόλας)

  • Συγκρότηση Επιτροπής Καταλληλότητας – Παραλαβής – Παράδοσης Μισθωμένων Κτιρίων – Αγοράς Ακινήτων αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής (άρθρο 13 του Π.Δ. 242/1996).

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Γ. Βλάχος)