Αναβλήθηκε ο ορισμός Προέδρων, Αντιπροέδρων και μελών των Δ.Σ. των Νομικών Προσώπων του Δήμου

Κατά την 19η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (και πρώτη της νέας δημοτικής Αρχής) αποσύρθηκαν τα τρία πρώτα θέματα που αφορούσαν τον ορισμό των μελών του Δ.Σ., των προέδρων και των αντιπροέδρων των Νομικών Προσώπων (ΠΑΙΣΔΑΠ, ΠΑΟΔΑΠ και Δημοτική Βιβλιοθήκη), μετά από πρόταση της αντιπολίτευσης.

Αιτία υπήρξε η σύνθεση των Δ.Σ. των Ν.Π.Δ.Δ. που εκ του νόμου αποκλείει την συμμετοχή των παρατάξεων με το μικρότερο ποσοστό εκλογής στις δημοτικές εκλογές. Η σύντομη συζήτηση αφορούσε στην εξεύρεση τρόπου ώστε να μπορούν όλες οι παρατάξεις να εκπροσωπηθούν.

Η δημοτική Αρχή Ζορμπά συναίνεσε στην αναβολή της συζήτησης για την επόμενη Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019, ζητώντας όμως να έχουν συνεννοηθεί μεταξύ τους οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης και να προσέλθουν με τις προτάσεις τους, ώστε να συγκροτηθούν τα Δ.Σ..