Έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής

aparaskevi-images.gr

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου καλούνται σε Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Λ. Μεσογείων 415-417) στις 19-09-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 με θέματα:

  1. Λήψη απόφασης για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 1.095,00€ για την αποστολή αντιπροσωπείας στα Τρίκαλα.
  2. Λήψη απόφασης για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 4.062,00€ για την υποδοχή αντιπροσωπείας από το ΣΕΝ ΜΠΡΙΕ (SaintBrieuc).

Η Συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη κατεπείγουσα λόγω προθεσμιών.

Αγία Παρασκευή 18-09-2019

Ο Πρόεδρος – Δήμαρχος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ