43η Αιμοδοσία Ι.Ν. Προφήτη Ηλιού Αγίας Παρασκευής

43η Αιμοδοσία ΙΝ Προφήτη Ηλιού Αγίας Παρασκευής