13η Τακτική Συνεδρίαση Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΟΔΑΠ στις 16/10

Σύμφωνα με τα άρθρα 240 παρ.2, 234 παρ.1 ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) και 67 ν. 3852/2010, προσκαλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής», η οποία θα διεξαχθείτην Τετάρτη 16η Οκτωβρίου 2019 και ώρα 17.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίας Παρασκευής (Λ.Μεσογείων αρ.415), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1.  Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους  2017 για το 3ο και 4ο τρίμηνο 2017.
 2.  Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους  2018 για το 1ο-2ο-3ο και 4ο τρίμηνο 2018.
 3. Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών        έτους 2018 για το 1ο-2ο και 3ο  τρίμηνο 2019.
 4. Λήψη απόφασης για την κατανομή αριθμού και ειδικοτήτων Καλλιτεχνικού Προσωπικού με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου και λήψη απόφασης για τον καθορισμό των αποδοχών του προσωπικού Σ.Μ.Ε. με αντίτιμο 2019-2020, καθώς και βεβαίωση για το συνολικό ποσό της αμοιβής του αναδόχου και των σχετικών Κ.Α.
 • Ορισμός Τριμελών Επιτροπών επιλογής προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου με αντίτιμο για το έτος 2019-2020.
 • Έγκριση για την πραγματοποίηση εκδήλωσης «Αγώνες Δρόμου Μικρών Παιδιών» στις 10/11/2019, στα πλαίσια του 37ου Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθήνας 2019- Εξειδίκευση πιστώσεων.
 • Έγκριση δαπάνης και εξειδίκευση πίστωσης για ενοικίαση χημικών τουαλετών για το Πολιτιστικό και Αθλητικό Πάρκο Σταύρος Κώτσης.
 • Έγκριση δαπάνης και εξειδίκευση πίστωσης για συνδιοργάνωση εκδήλωσης με Σύλλογο Κατοίκων Τσακού.
 •  Έγκριση δαπάνης και εξειδίκευση πίστωσης για συμμετοχή και μεταφορά με πούλμαν της Μικτής  Χορωδίας Ενηλίκων σε εκδήλωση “Οδός Χορωδών Αίγιο 2019” στις 2 Νοεμβρίου 2019.
 • Έγκριση δαπάνης και εξειδίκευση πίστωσης για την αμοιβή επιτροπών για τις κατατακτήριες εξετάσεις του Δημοτικού Ωδείου.
 • Διακανονισμοί–εκπτώσεις-απαλλαγές συνδρομών στα προγράμματα του Οργανισμού.
 • Επιστροφή χρημάτων.

Λόγω συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου την ίδια ημέρα στις 19.30, η συγκερκιμένη συνεδρίαση μας θα πραγματοποιηθεί μία ώρα νωρίτερα από αυτή που συμφωνήσαμε.

Σε περίπτωση τυχόν κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλώ να ειδοποιήσει τον αναπληρωτή του.

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  Σπυρίδων Χρ. Παπασπύρος