Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 16&17/10

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Λ. Μεσογείων 415-417)στις 16-10-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.30 με θέμα:

1. Λήψη απόφασης για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 430,00€ στο όνομα Υπαλλήλου του Δήμου για την υποδοχή 25 μαθητών του Lycee RENAN του Saint-Brieuc.

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Λ. Μεσογείων 415-417)στις 17-10-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00  π.μ. με θέμα:

1. Λήψη απόφασης για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου.