46η Ο.Ε για 29-10-2019 στις 13.00

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Λ. Μεσογείων 415-417)στις 29-10-2019 ημέρα Τρίτη  και ώρα 13.00 με θέματα:

  1. Λήψη απόφασης για την έγκριση όρων διακήρυξης για την εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αγίας Παρασκευής.
  2. Οικονομικές ενισχύσεις απόρων.
  3. Έγκριση δικαιούχων για χορήγηση Δωροεπιταγών Χριστούγεννα 2019.
  4.  Λήψη απόφασης για έκδοση εντάλματος προπληρωμής 4.500,00 € για την αγορά ταχυδρομικών τελών για τη διακίνηση της αλληλογραφίας του Δήμου. 

                                                                          Αγία Παρασκευή 25-10-2019

                                                                       Ο Δήμαρχος

      ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΖΟΡΜΠΑΣ