Αναλυτικά τα αποτελέσματα των εκλογικών διαδικασιών στον ΣΒΑΠ

Εκλογές του Συνδέσμου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων (Σ.Β.Α.Π.)

Με το πανηγυρικό ποσοστό του 80% (24 ψήφοι επί 30 ψηφισάντων) το Δ.Σ. του Συνδέσμου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων (ΣΒΑΠ), ανανέωσε τη θητεία του Προέδρου, Γεώργιου Κουράση.

Ένα αποτέλεσμα που είναι απόρροια, αφ΄ ενός της εκτίμησης που τρέφουν οι Αιρετοί της Αυτοδιοίκησης ιδιαίτερα του Βόρειου Τομέα Αττικής, στο πρόσωπο του Γεωργίου Κουράση, τ. Δημάρχου Χαλανδρίου, αφ΄ ετέρου του έργου που επιτελείται στον Σύνδεσμο τα τελευταία χρόνια.

Ένα Σύνδεσμο Δήμων, μοναδικό στους σκοπούς του για όλη την Ελλάδα, που στηρίζει με πιλοτικά Προγράμματα και συνέργειες τους Δήμους μέλη του, στο έργο τους για πόλεις φιλικότερες στο Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη.

Για το αξίωμα του Προέδρου του Δ.Σ., έθεσαν επίσης υποψηφιότητα, ο εκπρόσωπος της παράταξης του κ. Τρίγκα, από τον Δήμο Παπάγου-Χολαργού, κ. Στάϊκος Χαράλαμπος, που έλαβε δύο (2) ψήφους, και ο εκπρόσωπος του Δημάρχου Χαλανδρίου, κ. Σ. Ρούσσου, ως συμπράττων Συνδυασμός, κ. Νταβίας Άγγελος, ο οποίος έλαβε τρεις (3) ψήφους. Υπήρξε και ένα άκυρο, επί τριάντα (30) συνολικά ψηφισάντων εκπροσώπων των 14 Δήμων μελών.

Με μεγάλη επίσης πλειοψηφία εκλέχθηκε ως Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., ο εκπρόσωπος του Δήμου Παπάγου-Χολαργού από την παράταξη του Δημάρχου κ. Ηλία Αποστολόπουλου, ο κ. Γιώργος Πολύδωρας, ο οποίος έλαβε είκοσι τρεις (23) ψήφους, ενώ ο έτερος των υποψηφίων κ. Νταβίας Άγγελος, έλαβε επτά (7) ψήφους, σε σύνολο τριάντα δύο (32) ψηφισάντων, ενώ υπήρξαν και δυο (2) λευκά.

Για την Εκτελεστική Επιτροπή εκλέχθηκαν ως μέλη οι: κ. Βλασσόπουλος Παντελής, από τον Δήμο Ηρακλείου (25 ψήφοι), κ. Μαυραγάνης Αλέξης, από τον Δήμο Βριλησσίων (25 ψήφοι), κ. Λαζαρίδης Ιωάννης, από τον Δήμο Ν. Ιωνίας (22 ψήφοι) και κ. Διονυσιώτης Γιάννης, από τον Δήμο Κηφισιάς (21 ψήφοι).

Επίσης ως αναπληρωματικά μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής εκλέχθηκαν οι: κα Ζινέλη Καλλιόπη, από τον Δήμο Παλλήνης (25 ψήφοι), κ. Καλός Χρήστος από τον Δήμο Κηφισιάς (23 ψήφοι).