Το αίνιγμα του … εξαφανισμένου σταυρού

Γράφει η Λένα Μαρκή

Το σασπένς στο Δήμο Αγίας Παρασκευής συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον. Μετά το θέμα των διαμερισμάτων του κληροδοτήματος Πρίγγουρη όπου δύο από αυτά βρέθηκαν να κατοικούνται από οικογένειες, χωρίς να υπάρχει σχετική απόφαση δημοτικού συμβουλίου και η πρώην δημοτική Αρχή ποιεί την νήσσαν, εμφανίστηκε νέο αίνιγμα.

Η αλλοίωση του σήματος του Δήμου στην επίσημη ιστοσελίδα του.

Στο N. 3463/2006(ΦΕΚ Α 114/8.6.2006) «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», στο άρθρο 9, παρ. 2, αναφέρεται:

«2. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες μπορούν να κάνουν χρήση σήματος δηλωτικού της ιδιαιτερότητας του χώρου που αποτελεί τη διοικητική τους περιφέρεια. Το σήμα καθορίζεται με απόφαση του οικείου συμβουλίου κατά συνεκτίμηση στοιχείων, που σχετίζονται με την ιστορία, τη μυθολογία, και τα τοπικά χαρακτηριστικά της περιοχής, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Τοπωνυμιών.»

Έτσι ο Δήμος Αγίας Παρασκευής εδώ και πολλά χρόνια έχει καθορισμένο σήμα που απεικονίζει την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, φέρουσα σταυρό στην κορυφή και τα δέντρα γύρω από αυτήν.

Το αποφασισμένο από το Δ.Σ. σήμα-λογότυπο του Δήμου Αγίας Παρασκευής

Το τελευταίο διάστημα έγινε αντιληπτό από κάτοικο, ότι το εν λόγω σήμα έχει αλλοιωθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου. Ο σταυρός από την κορυφή της εκκλησίας έχει αφαιρεθεί! Κανείς δεν γνωρίζει πότε και από ποιόν έγινε αυτή η αλλαγή.

Όπως εμφανίζεται στην ιστοσελίδα του Δήμου

Αποτέλεσμα στην επόμενη τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. να υπάρχει ως θέμα ημερήσιας διάταξης η επιβεβαίωση του, από ετών, καθορισθέντος σήματος.

Είναι γεγονός ότι την ευθύνη και τη συντήρηση της ιστοσελίδας (όχι την αρθρογραφία και τις ανακοινώσεις) έχει συγκεκριμένο άτομο/εταιρεία. Μπορεί πολύ εύκολα η νυν δημοτική Αρχή να απευθυνθεί εκεί και να μάθει με ποιου εντολή και πότε έγινε η αλλαγή της φωτογραφίας-λογότυπου. Και στη συνέχεια να αναζητηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες, αφού το συγκεκριμένο σήμα έχει οριστεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία φαίνεται να έχει παραβιαστεί.