Τακτική συνεδρίαση των ΠΑΙΣΔΑΠ στις 11/11/19

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 240, 234 και 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων», παρακαλούμε να προσέλθετε στα γραφεία της Διοικητικής Υπηρεσίας των Παιδικών Σταθμών Δήμου Αγίας Παρασκευής, στην οδό Λ. Μεσογείων 405, σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στις 11.11.2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, για το κάτωθι θέματα:
1. Λήψη απόφασης για την 4
η αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων
οικονομικού έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ». 2. Έγκριση Γ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ».
3. Λήψη απόφασης για τη διαδικασία μίσθωσης ακινήτων για χρήση παιδικών σταθμών, λόγω λήξης μισθώσεων ήδη υπάρχοντων σταθμών.
4. Λήψη απόφασης για την αποδέσμευση φιλοξενίας θέσεων βρεφών & νηπίων μέσω ΕΣΠΑ και διάθεσή τους στους κατοίκους του Δήμου Αγίας Παρασκευής. 5. Διαγραφές βρεφών & νηπίων.
6. Εγγραφές βρεφών & νηπίων.
7. Αιτήματα γονέων.
Η Πρόεδρος Δ.Σ. ΠΑΙΣΔΑΠ

Ηλέκτρα Αντωνοπούλου – Πανάγο