47ο Ενδιάμεσο Συνέδριο ΠΟΕ-ΟΤΑ: Το οριστικό πρόγραμμα

Ορίστηκε επί το ορθό το Πρόγραμμα του 47ου Ενδιάμεσου Συνεδρίου της ΠΟΕ-ΟΤΑ, που θα πραγματοποιηθεί το διήμερο Δευτέρα 9 και Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019, στο ξενοδοχείο «NOVOTEL, ATHENS», Μιχαήλ Βόδα, Αθήνα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

08.30 – 09.30: Προσέλευση συνέδρων.

09.30 – 10.00: Νομιμοποίηση συνέδρων – Έλεγχος απαρτίας.

10.00 – 10.15: Εκλογή Προεδρείου.

10.15 – 10.30: Χαιρετισμός του Γεν. Γραμματέα της Σ.Η.ΔΗ.Κ.Ε.Κ.-Π.Ε.Ο.

10.30 – 11.15: Εισήγηση για το Πρόγραμμα Δράσης.

11.15 – 11.30: Ερωτήσεις – Απαντήσεις.        

11.30 – 14.30: Τοποθετήσεις συνέδρων για το Πρόγραμμα Δράσης.

14.30 – 17.30: Διάλειμμα.

17.30 – 20.30: Τοποθετήσεις για το Πρόγραμμα Δράσης.

             20.30: ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1ης ΗΜΕΡΑΣ του 47ου ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ.

ΤΡΙΤΗ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

09.30 – 13.30: Τοποθετήσεις συνέδρων για το Πρόγραμμα Δράσης.

13.30 – 14.00: Κλείσιμο για το Πρόγραμμα Δράσης.

14.00 – 14.15: Ψηφοφορία για το Πρόγραμμα Δράσης.

14.15 – 15.00: Έγκριση Ψηφισμάτων.

             15.00: ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ 47ου ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ.