Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 20/11

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Λ. Μεσογείων 415-417)στις 20-11-2019 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 14.00 με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την «Εκμίσθωση δημοτικού κοινόχρηστου χώρου (τμημάτων της κεντρικής  πλατείας Αγίας Παρασκευής) για Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις».
 2. Υποβολή Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού, για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευή συνθετικού τάπητα (ταρτάν), αντικατάσταση χλοοτάπητα, βελτίωση υποστηρικτικών εγκαταστάσεων και περίφραξη στο χώρο «Σταύρος Κώτσης».
 3. Έγκριση η μη  του πρακτικού αποσφράγισης –έλεγχου δικαιολογητικών   κατακύρωσης, της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης για τον συνοπτικό διαγωνισμό  της υπ’ αριθμ. 18664/27-06-2019 διακήρυξης με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης μέχρι του πόσου 64.945,47€ (συμπεριλαμβανόμενου φπα 24%) (για την Ομάδα Α και  Τμήμα ΙΙΙ με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης) .
 4. Έγκριση των Πρακτικών αποσφράγισης, δικαιολογητικών συμμετοχής, της Τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ «ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΥΝΑΙΚΑΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019-2020».
 5. Έγκριση  4ης  Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής – ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π. οικονομικού έτους 2019.
 6. Έγκριση Γ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ».   
 7. Λήψη απόφασης για νομική υποστήριξη του τέως Δημάρχου κ. Ιωάννη  Σταθόπουλου.   
 1. Λήψη απόφασης για την συνδιοργάνωση, του Δήμου με  το 5ο Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής «ΛΕΛΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ», εκδήλωσης προς τιμήν της ηρωίδας Λέλας Καραγιάννη».
 2. Ωφελούμενοι από το Κληροδότημα για τους άπορους αριστούχους μαθητές των λυκείων της πόλης μας.
 3. Απευθείας ανάθεση της εργασίας καθαρισμού και απολύμανσης της  οικίας επί της οδού Αμαρυλλίδος 25, Αγία Παρασκευή, ύστερα από εισαγγελική  παραγγελία με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, λόγω του ότι διαφαίνεται επικείμενος κίνδυνος για την δημόσια υγεία.
 4. Απόδοση Λογαριασμού Εντάλματος προπληρωμής ποσού 4.062,00€και απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.

                                                                        Αγία Παρασκευή 15-11-2019

                                                                       Ο Δήμαρχος

      ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΖΟΡΜΠΑΣ