Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 20/11/2019

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 5 του Ν. 4555/18 όπως αυτό ισχύει, σας προσκαλώ να προσέλθετε σε Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417) στις 20.11.2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.30 με θέμα:

  1. Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2020– 2021 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Λέκκας).

Η Συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη λόγω προθεσμιών