Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 26/11

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Λ. Μεσογείων 415-417)στις 26-11-2019 ημέρα Τρίτη  και ώρα 09.00π.μ με θέματα:

  1. Κατάρτιση σχεδίου της 11ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.
  2. Έγκριση 5ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού  του Ν.Π.Δ.Δ  Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. οικονομικού έτους 2019.
  3. Έγκριση τριμηνιαίων εκθέσεων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων –δαπανών για το 3ο και 4ο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.».  
  4. Έγκριση τριμηνιαίων εκθέσεων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων –δαπανών  οικονομικού έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.».  
  5. Έγκριση τριμηνιαίων εκθέσεων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων –δαπανών για το 1ο , 2ο  3ο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής Π.Α.Ο.Δ.Α.Π
  6. Απόδοση Λογαριασμού Εντάλματος προπληρωμής ποσού 300,00€ και απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
  1. Απόδοση Λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής ποσού 2.550.00€ και απαλλαγή της υπαλλήλου του Δήμου ΜΑΡΙΑΣ ΜΕΝΤΗ  για  την αποστολή αντιπροσωπείας στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ στo συνέδριο που πραγματοποιήθηκε από τις 07-11-2019 έως 09-11-2019.
  2. Λήψη απόφασης για ανάθεση υπόθεσης σε εξωτερικό δικηγόρο. (VODAFONE).
  1. Έγκριση σύμβασης πληρωμής «Τελών διοδίων    Αττικής οδού» για το έτος 2020  με τις ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε.

                                                                        Αγία Παρασκευή 22-11-2019

                                                                       Ο Δήμαρχος

      ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΖΟΡΜΠΑΣ