78η Εθελοντική αιμοδοσία στο Δήμο Αγίας Παρασκευής

78η Εθελοντική αιμοδοσία στο Δήμο Αγίας Παρασκευής