Πρόσκληση στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Αγίας Παρασκευής

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Αγίας Παρασκευής, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Αγίας Παρασκευής στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Αγίας Παρασκευής μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΔΒΜ

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Τα Προγράμματα θα πραγματοποιηθούν στο χώρο του 2ου Λυκείου Υακίνθου 25, Αγία Παρασκευή.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθησης 2014-2020)» με τίτλο Πράξης «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ. )- Νέα Φάση», που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο -ΕΚΤ).

Για δηλώσεις – αιτήσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Τμήμα Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού στο 2ο όροφο του Δημαρχείου Αγίας Παρασκευής από την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019 κατά τις ώρες 09:00-13:00 έχοντας την ταυτότητα σας. Στο site του Δήμου μπορείτε να εκτυπώσετε και την σχετική αίτηση.

Πληροφορίες:

Τηλ. : 2132004568-601

Ταχ. Διεύθυνση: Μεσογείων 415-417

Email: dep@agiaparaskevi.gr

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

Εκτύπωση
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο