Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 3/12

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4555/18 καλείσθε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου,που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ. Μεσογείων 415-417) στις0312-2019  ημέρα Τρίτη και ώρα  15.00 με θέματα:

  1. Τροποποίηση της με αριθ. 32/2019 απόφασης και εκ νέου λήψη απόφασης περί χωροθέτησης εγκαταστάσεων Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων για την περίοδο των εορτών 2019-2020 και  παραχώρηση χώρου Κεντρικής Πλατείας στην ΕΝΕΒΑΠ”.
  2. Αίτημα για χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στο κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ /ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ & ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ)» της “SANTAS Ε.Ε.” επί της οδού ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 100.
  1. Αίτημα για χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στο κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ /ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ & ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)» του ΚΙΡΜΟΥΤΣΕΛΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ επί της οδού ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 12.
  2. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης παρά την οδό, για αποκλειστική χρήση από συγκεκριμένο όχημα ΑμεΑ. (Γούναρη 23).
  3. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης παρά την οδό, για αποκλειστική χρήση από συγκεκριμένο όχημα ΑμεΑ. (Επτανήσου 48).
  4. Λήψη απόφασης για την κοπή ή μη τεσσάρων (4) δέντρων (2 βραχυχίτωνες και 2 κουκουναριές) επί της οδού Καλαμάτας και Γαρυττού, Ο.Τ.188, στο Δήμο Αγίας Παρασκευής».
  5. Λήψη απόφασης για την κοπή ή μη ενός (1) δέντρου (Χαρουπιά) επί της οδού Μακεδονίας αρ. 39, Ο.Τ.113,στο Δήμο Αγίας Παρασκευής».
  6. Επανεξέταση αιτήματος για την κοπή ή μη δέντρου επί της οδού Αγίων Αναργύρων αρ. 21Α που αφορά στην υπ’ αριθμ. 46/2019 απόφαση Ε.Π.Ζ.

Αγία Παρασκευή  29-11-2019

                                                                                          Ο Πρόεδρος

                                                                                  Βασίλειος  Ζορμπάς