Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2019

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του, Χρ. Θεοδωρόπουλου, πρόκειται να συνεδριάσει την Πέμπτη, 05-12-2019 και ώρα 16:00 στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός).

  1. Εκλογή εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου στον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 211 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/07-06-2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και του άρθρου 2 της αριθμ. οικ. 52546/16-12-2011 Υ.Α. Υφυπ. Εσωτερικών (ΦΕΚ 2854/τ. Β΄/16-12-2011).
  2. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για τη διοργάνωση μουσικής εκδήλωσης για την ενίσχυση του έργου της «Κιβωτού του Κόσμου».

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

  • Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Ίδρυμα Περίθαλψης Ηλικιωμένων Αγωνιστών «Το Σπίτι του Αγωνιστή» για την κατασκευή του έργου με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση στο ‘ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΗ’».

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Δ. Νάνου)

  • Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου 2ης τροποποίησης – παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Περάματος με τίτλο: «Δράσεις κοινωνικής πολιτικής στην περιοχή του Δήμου Περάματος».

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Σ. Αντωνάκου)

  • Έγκριση λήψης μέτρων σήμανσης και εξασφάλισης κυκλοφορίας σύμφωνα με τη μελέτη: «Κυκλοφοριακή μελέτη για τον ολικό αποκλεισμό της Λεωφόρου Βασ. Κωνσταντίνου, από την οδό Συντ/ρχου Δαβάκη μέχρι την οδό Βασ. Όλγας», στο πλαίσιο κατασκευής του έργου: «Αποστράγγιση του Ανατολικού τμήματος πόλης Κορωπίου».

(Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη)

  • Ορισμός νέων μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής σε Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης Προγραμματικής Σύμβασης Περιφέρειας Αττικής.

(Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη)

  • Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του υφιστάμενου δικτύου γεωτρήσεων που βρίσκεται εντός του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Βουλευτών «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» στην περιοχή Κηφισιά Αττικής.

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)

  • Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων υφιστάμενου Κομβικού Σταθμού Κινητής Τηλεφωνίας (Κ.Σ.Κ.Τ.) της VODAFONE με κωδική ονομασία θέσης «ΣΦΕΝΔΑΛΗ ΜΑΛΑΚΑΣΑ 1000015», στη θέση «Σφενδάλη», του Δήμου Ωρωπού, της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)

  • Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) της υφιστάμενης δραστηριότητας αποθήκευσης και διακίνησης συσκευασμένων μη επικίνδυνων και επικίνδυνων προϊόντων της εταιρείας «DEI LOGISTICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» η οποία είναι εγκατεστημένη επί της οδού Χίου, στη θέση Άγιος Γεώργιος Ασπροπύργου του νομού Αττικής.

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)

  1. Γνωμοδότηση επί της Έγκρισης περιβαλλοντικών όρων υφιστάμενου κέντρου αποθήκευσης και διανομής μη επικίνδυνων προϊόντων και ευπαθών προϊόντων της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΑΡΑΝΤΙΤΗΣ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «SARMED», στη θέση «Τρύπιο Λιθάρι», εκτός σχεδίου πόλης, εντός εγκεκριμένου γενικού πολεοδομικού σχεδίου Μάνδρας, Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας, Π.Ε. Δυτικής Αττικής, Περιφέρεια Αττικής.

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)